Ciężary publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie dochodów budżetu państwa - za okres 01.01.2009r. - 31.03.2009r.

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa :
Za okres 01.01.2009-31.03.2009
 
Komenda Wojewódzka Policji
1
Opłaty za licencje pracownika ochrony
21.196
2
Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
4.753
3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
13.915
4
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
9.461
5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
3.134
6
Odsetki
1.187
7
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
9.540
 
razem
63.186
 
 
Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
1
Grzywny od osób fizycznych
0
2
Grzywny od osób prawnych i innych jednostek
2.000
3
Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
87.206
4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
36.716
5
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
950
6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
13
7
Odsetki
1.033
8
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
75.829
 
razem
203.747
 

Metryczka

Data publikacji : 23.04.2009
Data modyfikacji : 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry