Wykonanie dochodów budżetu państwa za rok 2008 - Ciężary publiczne - KWP w Białymstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ciężary publiczne

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie dochodów budżetu państwa za rok 2008

 

Wykonanie dochodów budżetu państwa :
 
Na koniec 2008 roku
 
Komenda Wojewódzka Policji
1
Opłaty za licencje pracownika ochrony
55.860
2
Wpływy z różnych opłat ( np.za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
26.264
3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
77.168
4
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
18.418
5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
102.001
6
Odsetki
16.890
7
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
140.267
 
razem
436.868

 

 

Komendy Miejskie / Powiatowe Policji
1
Grzywny od osób fizycznych
50
2
Grzywny od osób prawnych i innych jednostek
3.509
3
Wpływy z różnych opłat ( np. opłaty za pobyt osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia za depozyt broni, pilotaż, kserokopie dokumentów )
333.036
4
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
153.066
5
Wpływy z usług ( np. opłaty za konwoje, naprawy sprzętu transportowego )
7.020
6
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
264
7
Odsetki
9.312
8
Wpływy z różnych dochodów (np. zwrot pomocy mieszkaniowej, kary umowne z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy )
247.987
 
razem
754.244

Metryczka

Data publikacji : 23.04.2009
Data modyfikacji : 21.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Grzegorczuk
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Grzegorczuk KWP w Białymstoku
Osoba modyfikująca informację:
Tomasz Grzegorczuk
do góry